Đăng ký sáng chế tại Hải PhòngTìm theo từ khóa: 

Đăng ký sáng chế tại Hải Phòng Đăng ký sáng chế tại Hải Phòng
T2, 01 / 2019 11:07 sáng
Đăng ký sáng chế tại Hải Phòng: Hồ sơ đăng ký sáng chế, tờ khai đăng ký, bản mô tả sáng chế, bản vễ minh họa, bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên[...]