T2, 01 / 2019 11:50 chiều | hanhblue

Nếu bạn đang có ý tưởng kinh doanh, đang dự định thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, quy trình và thủ tục như thế nào ?  Bạn đang cần một đơn vị tư vấn có uy tín để có thể thực hiện các thủ tục thành lập công ty. Hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng giá rẻ, hơn ai hết chúng tôi hiểu bạn cần sự rõ ràng và tiết kiệm nhất về chi phí.

Các dịch vụ Công ty tư vấn doanh nghiệp Luật Blue bao gồm:
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng Giá rẻ:
+ Thành lập Công ty TNHH một thành viên.
+ Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
+ Thành lập Công ty hợp danh.
+ Thành lập Công ty cổ phần.
+ Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
+ Thành lập chi nhánh.
+ Thành lập văn phòng đại diện.
+ Thành lập địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:
+ Tăng giảm vốn điều lệ công ty
+ Thay đổi giám đốc công ty
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thêm ngành nghề kinh doanh
+ Thay đổi thành viên của công ty TNHH, công ty cổ phần
+ Thay đổi địa chỉ công ty, chuyển địa chỉ công ty;
+ Thay đổi thông tin liên hệ công ty như địa chỉ, điện thoại…
+ Tạm dừng kinh doanh, tạm ngâng công ty
+ Thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói

Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng Trọn gói

Hướng dẫn cách chọn loại hình công ty phù hợp

Trường hợp 1: Nếu chỉ có 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức góp vốn

Loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Định nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể hiểu đơn giản, nếu loại hình công ty TNHH, cổ phần cổ đông chỉ chịu trách nhiệm (khi công ty làm ăn không tốt, mang nợ) trên số vốn đăng ký trong giấy phép kinh doanh thì loại hình doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trên tất cả tài sản mình có như nhà, xe, đất…

Ưu điểm

 • Cá nhân tự làm chủ nên có thể toàn quyền chủ động trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình kinh doanh kể cả bằng tài sản cá nhân nên tạo được sự tin tưởng hơn cho các đối tác khi liên kết, hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân.

Nhược điểm

 • Việc tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho dù vốn góp cam kết góp vào lúc thành lập công ty là bao nhiêu dẫn đến rủi ro có thể xảy ra cho chủ doanh nghiệp là rất cao.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, cũng như được bán phần vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác, nên không có khả năng huy động vốn.

Loại hình công ty TNHH 01 Thành viên

Định nghĩa: Công ty TNHH Một Thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chung là chủ sở hữu công ty);

Ưu điểm của loại hình công ty 1 thành viên

 • Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, nên chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty, cơ cấu tổ chức đơn giản.
 • Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty dẫn đến rủi ro cho chủ sở hữu ít hơn Doanh nghiệp tư nhân.
 • Có thể chuyển nhượng vốn sang cho các cá nhân hoặc tổ chức nên có khả năng huy động vốn.

Nhược điểm của loại hình công ty TNHH 1 thành viên

 • Vì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết, hợp tác.
 • Khi huy động vốn bằng cách chuyển nhượng vốn sang cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì phải làm hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty từ 01 thành viên lên Công ty TNHH từ 02 thành viên hoặc Công ty Cổ phần.
 • Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Bắt buộc phải thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân. Với kinh nghiệm hơn 5 năm làm thành lập công ty và kế toán thuế, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký loại hình công ty TNHH 1 thành viên sẽ có những ưu đãi về chính sách pháp luật, thuế hơn doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp 2: Có 2 thành viên góp vốn

Loại hình công ty TNHH 02 Thành viên trở lên

Định nghĩa: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là công ty có số lượng thành viên trong công ty từ 02 thành viên trở lên, số lượng thành viên trong vượt quá 50. Thành viên trong ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Ưu điểm của loại hình TNHH 2 thành viên trở lên

 • Ít rủi ro cho thành viên trong công ty khi hoạt động vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty
 • Có thể chuyển nhượng vốn, bán lại phần vốn góp cho các cá nhân, tổ chức khác cho nên loại hình này có khả năng huy động vốn cao.

Nhược điểm

 • Vì thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với quá trình kinh doanh trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty nên có ít sự tin tưởng từ các đối tác muốn liên kết.
 • Không được phát hành cổ phiếu cũng như giao dịch trên Sàn chứng khoán.

Trường hợp 3: Có từ 3 thành viên góp vốn trở lên

Lựa chọn 1: vẫn có thể thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh nếu số thành viên góp vốn không vượt quá 50 người

Loại hình công ty hợp danh

Định nghĩa: Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Cũng như các loại hình công ty khác, công ty hợp danh cũng có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Theo quy định, công ty hợp danh không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Lựa chọn 2: thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần không bị giới hạn về số thành viên góp vốn.

Loại hình công ty Cổ phần

Định nghĩa: Công ty CP là công ty có số lượng cổ đông trong công ty tối thiểu là 03, và không giới hạn số lượng tối đa. Vốn của công ty được chia làm nhiều phần tương ứng với số vốn góp của các thành viên. Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Ưu điểm

 • Ít rủi ro cho cổ đông trong công ty khi hoạt động vì cổ đông chỉ chịu trách nhiệm khi có phát sinh trong phạm vi số vốn góp vào công ty
 • Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty và đưa lên Sàn giao dịch chứng khoán, có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty, số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn, chính vì vậy có thể xem công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

Nhược điểm

 • Ít niềm tin với đối tác khi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp.
 • Trong trường hợp công ty có quá nhiều cổ đông thì việc quản lý, điều hành công ty rất phức tạp, rất dễ xảy ra trường hợp không đồng nhất ý kiến của các cổ đông trong bộ máy quản lý.

Bạn cần chuẩn bị và làm những gì để thành lập công ty

 • Cung cấp địa chỉ công ty (Blue sẽ kiểm tra trước địa chỉ này có được cấp giấy phép hay không)
 • Chuẩn bị tên công ty (Chuyên viên của Blue sẽ kiểm tra trước tên có được cấp hay không)
 • Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh. Ví dụ: Xây dựng, nội thất, bất động sản… chuyên viên của Tư vấn Blue sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định
 • Xác định số vốn của doanh nghiệp (nếu công ty có nhiều cổ đông thì cho Tư vấn Blue biết số vốn góp của từng người)
 • Chuẩn bị CMND hoặc căn cước công dân hoặc passport photo công chứng không quá 3 tháng của tất cả người tham gia góp vốn. Nếu chưa công chứng thì cung cấp bản gốc, Tư vấn Blue sẽ hỗ trợ miễn phí.
 • Tất cả những việc còn lại, Tư vấn Blue sẽ làm hết cho bạn.
Thành lập công ty ở Hải Phòng trọn gói GIÁ RẺ NHẤT

Các bước thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng và ưu thế của Blue khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Các công việc bạn cần chuẩn bị.

 • Là cung cấp bản sao giấy chứng minh nhân dân photo y sao bản chính và chữ ký mẫu.
 • Toàn bộ việc soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước sẽ do Blue thay bạn thực hiện. Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết như: Tên công ty, loại hình công ty; ngành nghề kinh doanh và địa chỉ trụ sở chính.

Ưu thế của chúng tôi

 • Giá luôn rẻ nhất
 • Nhanh chóng, chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ tối đa cho khách hàng tại Hải Phòng các vấn đề về luật doanh nghiệp, hỗ trợ mọi vấn đề sau thành lập doanh nghiệp như báo cáo thuế, tài chính…

Thành lập công ty, doanh nghiệp mọi nơi, quận huyện, phường xã trên địa bàn TP Hải Phòng

Thành lập công ty tại Đồ SơnThành lập doanh nghiệp tại huyện An DươngMở doanh nghiệp tại Thủy Nguyên
Mở công ty tại Dương KinhLap cong ty tại An LãoLập công ty tại Tiên Lãng
Thành lập công ty ở Hải AnLap cong ty tại huyện Bạch Long VĩMo cong ty tại Vĩnh Bảo
Thành lập doanh nghiệp tại Hồng BàngThanh lap cong ty tại huyện Cát HảiLập công ty tại Lê Chân
Thành lập doanh nghiệp tại Kiến AnMở công ty tại Kiến ThụyThành lập doanh nghiệp tại Ngô Quyền

Khi Quý khách có nhu cầu thành lập công ty ở Hải Phòng, hãy liên hệ với Tư vấn Blue để chúng tôi được hỗ trợ cho Quý khách các vấn đề về luật doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp GIÁ RẺ NHẤT tại Hải Phòng và Báo cáo THUẾ MIỄN PHÍ

CÔNG TY LUẬT TNHH BLUE
Hotline: 0966.914.833 – 0932.359.970
Email: HoTroDoanhNghiepHaiPhong@gmail.com

Tap Bài viết cùng chuyên mục