T3, 05 / 2019 10:37 chiều | oanhblue

Kinh doanh đại lý, môi giới bảo hiểm là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hãy cùng Blue tìm hiểu về một lĩnh vực mới mẻ này nhé!

Căn cứ pháp lý

Điều 86 Luật KDBH số 24

– Khoản 10 Điều 1 Luật Sửa đổi b­ổ sung Luật KDBH 61

– Điều 83, Điều 86 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

– Điều 11 Nghị định 151/2018/NĐ-CP

Điều kiện hoạt động Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm

Khái niệm đại lý bảo hiểm được định nghĩa rõ tại 84 Luật kinh doanh bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Và tại khoản 3 điều 3 văn bản hợp nhất của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm nêu rõ: “Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm”.

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

  • Đối với cá nhân cần đáp ứng đủ các điểu kiện như sau:

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp. Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

  • Đối với tổ chức cần đáp ứng đủ các điểu kiện như sau:

+  Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

+  Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện như một cá nhân làm đại lý bảo hiểm.

Trên đây là một số nội dung tư vấn tới quý khách hàng quan tâm đến lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp của bạn, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua kênh thông tin:

Công ty TNHH tư vấn doanh nghiệp Blue:
Địa chỉ: Số 1, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng .
Hotline: 0966914833 hoặc 0932359970
Website: http://thanhlapdoanhnghiephaiphong.net/

 

Tap Bài viết cùng chuyên mục