T2, 01 / 2019 9:39 sáng | dungblue

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp tại Hải Phòng của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phát sinh trong công việc kế toán thuế cho doanh nghiệp trong cả một năm tài chính. Bao gồm lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài theo tháng, quý và quyết toán các loại thuế cuối năm tài chính), lập sổ sách kế toán; lập chứng từ kế toán; tư vấn cho doanh nghiệp các văn bản luật hiện hành đồng thời cung cấp các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Những công việc mà dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp tại Hải Phòng của chúng tôi đảm nhận:

  1. Tư vấn về chính sách thuế:

– Đăng ký mã số thuế – kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – miễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

– Những sai sót thường gặp cần tránh

– Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu)

– Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán

– Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Báo cáo thuế hàng tháng

– Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

– Lập báo cáo mẫu thông kê trong tháng nộp Phòng thống kê nơi công ty đóng trụ sở

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán

– Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu trưc chứng từ

– Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

– Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

– Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm

– Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)

– Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN

  1. Tư vấn xây dựng các mô hình kế toán, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán

Sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp tại Hải Phòng của Tư vấn Blue, doanh nghiệp của bạn sẽ luôn duy trì được hệ thống kế toán chính xác, xuyên suốt, giúp giải quyết nỗi lo nghành thuế khi quyết toán thuế cuối năm.

Tap Bài viết cùng chuyên mục